Tyholttårnet

Trondheim er en flott by med enormt mye historie. Byen, som var Norges første hovedstad, har en lang rekke byggverk som så absolutt er et besøk verdig. Bygg som Nidarosdomen, Lade Gård, Dora, Olavshallen, Ringve museum og Vår Frue kirke, for å nevne noen, er alle flotte og velkjente byggverk, men det et bygg som for mange overgår dem alle; Tyholttårnet på Tyholt, like utenfor Trondheim sentrum. Tårnet, som strekker seg hele 120 meter over bakken, er godt synlig over hele byen og med utkikksplatå som ligger 75 meter over bakkenivå, tilbyr Tyholttårnet en unik utsikt over Trondheim. Utkikksplatået har i mange år vært brukt som restaurant og tilbyr en helt unik spiseopplevelse, da utkikksplatået roterer fritt rundt tårnet. I løpet av en time gjør restauranten en hel rotasjon rundt tårnet. Slik er man sikret å få med seg hele den spektakulære utsikten uten å forlate stolen.

Historie

Tyholttårnet er for mange kjent for sin restaurant og utkikkspost som ligger 75 meter over bakken, men tårnet har selvsagt også andre funksjoner. Tårnet, som var under planlegging i mange år før arbeidet startet i 1982, ble satt opp for å dekke Trondheimsregionens behov for bedre tele- og radiokommunikasjon. Tårnet tok tre år å bygge og ble offisielt åpnet 22 mai 1985. Siden åpningen har tårnet fungert som plattform for fjernsyns-,  FM- og telekommunikasjon. Bygget er i dag et av de viktigste knutepunktene for radiolinksamband i Norge. Bygget ble tegnet av arkitekt Nils Christian Ottesen, på oppdrag fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune.

Et omstridt prosjekt

Da planene for det nye tårnet ble presentert for første gang var det mange som var kritiske. Et bygg som dette hadde aldri vært plassert så sentralt i noen norsk by og mange mente det ville bryte for mye med resterende bebyggelse og dra uønsket trafikk og støy til et ellers rolig boligområde. Gemyttene roet seg noe når planene om et utkikkspost på toppen av tårnet ble presentert. Mange var positive til den doble bruken og man innså raskt at dette kunne gi Trondheim en ny attraksjon som også lokalbefolkningen kunne nyte godt av. Planen om et utkikksplatå på 75 meter ble raskt til planer om restaurant i stedet. Slike restauranter hadde opplevd en enorm suksess i andre byer som Singapore, Seattle og Berlin. Norges Televerket i Oslo var dog lenge negative til prosjektet, men etter flere runder med diskusjon og planlegging rundt de besøkendes sikkerhet, ga de til slutt klarsignal for prosjektet.

Turistattraksjon og restaurant

Den førster restaurante på Trondheims tak åpnet i 1988 med det passende navnet “Galaksen”. Restauranten ble dessverre ingen stor suksess. Prosjektet var meget dyrt og platået ga begrenset antall sitteplasser. Løsningen var å kreve en “heisavgift” på 75 kroner. Dette medførte at besøket aldri tok av og restauranten fikk mye kritikk for å holde barnefamilier og andre unna med sin dyre “heisavgift”. Etter få år la Galaksen inn årene og platået ble stående tomt i flere år. Platået ble igjen åpnet som en ren utkikkspost, men heisavgiften ble beholdt. Den ble redusert til 50 kroner i håp om å lokke flere besøkende, men det hjalp lite. Besøkstallene til det som skulle være en av Trondheims største attraksjoner, gikk betydelig ned de neste årene. Ikke før restaurantkjeden Egon tok over lokalet skulle det igjen bli liv i det gamle tårnet. Eierne bak Egon gjorde det eneste riktige, de fjernet den forhatte heisavgiften. En spenstig avgjørelse rent økonomisk og få hadde videre tro på prosjektet, men Egon lykkes med sine planer og siden åpningen i 1999 har restauranten vært en av Trondheims mest besøkte hvert år. I dag er besøkstallene i Tyholttårnet jevnt stigende og mer enn 200.000 personer nyter årlig et måltid i skyene over Trondheim.