NTNU Vitenskapsmuseum

Trondheim Kunstmuseum, tidligere Trøndelag Kunstgalleri, er et kunstmuseum som ligger i Trondheim i Sør-Trøndelag. Museet viser midlertidige utstillinger av internasjonale og regionale kunstnere, sammen med verker fra museets egen samling. Museet besitter Norges tredje største offentlige kunstsamling, med fokus på kunst fra 1850 til i dag. Blant verkene i den permanente samlingen finner man ikoniske verk som Harald Sohlbergs “Natt”, som viser Røros kirke anno 1904, Georg Jacobsens “Haren” fra 1922 og Peder Balkes “Nordkapp” fra cirka 1870.

Trondheim Kunstmuseum har to adskilte bygg. Trondheim Kunstmuseum Bispegata, som ligger like ved den verdenskjente Nidaros katedralen, og Trondheim Kunstmuseum Gråmølna, som er å finne ved Trondheims nyeste bydel, Nedre Elvehavn. Hovedbygningen i Bispegata ble bygget i 1930 etter tegninger av arkitekten Peter Daniel Hofflund. Trondheim Kunstmuseum ble etablert som selskap i 1997 og var en løsning for å opprettholde museets samling. Bygningen i Bispegata har to etasjer med rom av varierte størrelser og flotte lysforhold. Bygningen ble totalrenovert i 2012 og kunstige lys ble installert for å gi en mer stabil temperatur og belysning på de dyrebare verkene som bekler veggene. Under renoveringen ble en betydelig del av interiøret restaurert til sin opprinnelige stand fra 1930.

Målsetning

Det overordnede målet med Trondheim Kunstmuseum er å skape interesse og økt kunnskap om kunst. Dette skal oppnås gjennom oppkjøp, bevaring, vitenskapelig forskning og utdanning, samt opprettelse av ulike utstillinger med ulike typer kunst. Museet skal fungere som et dokumentasjons- og kompetansesenter for regionen og skal så langt som mulig holdes oppdatert om viktige nasjonale og internasjonale bevegelser og kunstverk.

Historie

Ved brev sendt til allmennheten i Trondheim, var det professor I.C. Dahl som tok initiativet til å etablere Trøndelag Kunstgalleri i 1845. På den tiden telte Trondheims befolkning rundt 13.000 og samtlige husstander i byen fikk brev fra I.C. Dahl. Etter et år med planlegging ble den første samlingen etablert i 1864. På den tiden ble den kjent som “Det Faste Galleri”, et navn som ble bevart helt til 1973. I den første fasen ble den kongelige residensen av Stiftsgården og den lokale banken, Trondhjems Sparebank, brukt for å oppbevare verkene som ble kjøpt inn. I perioden 1891 til 1914 ble verken oppbevart og utstilt i bygninger som ble kjøpt av Trondhjems Brændevinssamlag. Oppkjøp til museet ble ofte gjort på auksjoner og under ulike kunstkonkurranser. Samlingen økte betydelig etter første verdenskrig og i dag inneholder samlingen over 5000 verk.

Johan Christian Claussen Dahl

Johan Christian Claussen Dahl, ofte kjent som JC Dahl eller IC Dahl, var en norsk kunstner som regnes som den første-, og av mange den største, romantiske maleren i Norge. Han krediteres ofte som grunnleggeren av “gullalderen” av norsk billedkunst og en av de største europeiske kunstnere gjennom historien. Han blir ofte beskrevet som “far til norsk landskapsmaleri’ og regnes som den første norske maleren til å oppnå et nivå av kunstnerisk suksess som kan sammenlignes med det som har blitt oppnådd av de største europeiske kunstnere i sin tid. IC Dahl var også den første norske kunstneren som oppnådde berømmelse og kulturell anerkjennelse i utlandet. Som en kritiker skrev i 1827: “JC Dahl har inntatt en sentral posisjon på den europeiske kunstscene”.

Selv om IC Dahl tilbrakte mye av sitt liv utenfor Norge, var hans kjærlighet til sitt land tydelig i motivene han valgte for sine malerier og i hans ekstraordinære innsats på vegne av norsk kultur generelt. Mange har hevdet at selv uten hans egne kunstverk, ville hans enorme engasjement for norsk kunst gjort han til et kjent navn uansett. IC Dahl var en nøkkelfigur i grunnleggelsen av Nasjonalgalleriet og av flere andre kunstinstitusjoner i Norge. Han engasjerte seg også i bevaring av norsk stavkirker og restaureringen av Nidaros katedralen i Trondheim og Håkonshallen i Bergen, hvor han senere ble gravlagt.