Gamle bybro

Gamle Bybro i Trondheim er en av byens største turistattraksjoner og et yndet og elsket byggverk av byens innbyggere. Broen har vært med i en rekke norske spillefilmer og er udødeliggjort gjennom en rekke sanger av store trønderske artister som Åge Aleksandersen, Terje Tysland og Hans Rotmo. Broen er også utgangspunkt for en rekke dikt av både lokale og nasjonale diktere.

Broens historie

Gamle Bybro krysser Nidelven fra sørenden av hovedgaten Kjøpmannsgata og forbinder sentrum til Trondheims eldste bydel, Bakklandet. Gamle Bybro ble tegnet og bygd av Johan Caspar von Cicignon i 1681. Broen ble bygd i forbindelse med gjenoppbyggingen av Trondheim sentrum etter den store bybrannen i 1681. Johan Caspar von Cicignon hadde hovedansvaret for gjenoppbygging av Trondheim etter bybrannen og hans planer for hvordan byen og gatene skulle legges ut, følges den dag i dag. Hans arbeid anses i dag som det best bevarte eksempelet på en barokk byplan i Norge. Plasseringen av Gamle Bybro ble valgt ut fra et militært hensyn og var en strategisk del av byggingen av Kristiansten festning, som ligger på en høyde i bydelen Bakklandet. Også Kristiansten festning ble bygget ut fra Johan Caspar von Cicignons planer. Broen skulle være en erstatning for broen som lå der dagens Elgeseter bru er å finne. Johan Caspar von Cicignon mente byen måtte klare seg med en bro da det var den eneste måten man kunne beskytte byen mot angrep på. Broen ble opprinnelig bygget i tre, med tre brospenn som alle ble understøttet av tre steinkar hver. Midt på broen var det plassert et stort jerngitter som kunne stenges i tilfelle angrep. På begge sider av broen ble det ved det vestre brofeste satt opp betjente vaktposter. Broen forble bevoktet dag og natt helt frem til 1816. I tillegg til broen og vaktpostene anla Johan Caspar von Cicignon to aksisehus på hver side av broen. Aksisehusene fungerte frem til 1824 som tollhus for alle varer som kom og forlot byen. Aksisehuset på vestsiden av broen står ennå og er i daglig bruk. Aksisehuset på østsiden ble i 1836 revet for å gjøre plass til andre bygninger.

Lykkens portal

På folkemunne har Gamle Bybro i mange år vært kjent som “Lykkens portal”. Navnet stammer fra en populær vals skrevet av komponist og sanger Kristian Oskar Hoddø, som levde i byen fra 1916 til 1943. Historien skal ha det til at Kristian Oskar Hoddø, som var aktiv i motstandsbevegelsen, en aprilnatt i 1940 skrev “Valsen og Nidelva” mens han sto på Gamle Bybro. Sangen var en hyllest til byen han elsket og var fast bestemt på å kjempe for. Kristian Oskar Hoddø ble sammen med åtte andre motstandsfolk henrettet av tyske tropper 17 november 1943.

Gamle Bybro i nyere tid

Den Gamle Bybroen er i dag et av Trondheims mest karakteristiske byggverk og besøkes årlig av mer enn 150.000 turister. I 2002, da broen fortsatt var åpen for biltrafikk, inntraff uhellet mange hadde advart mot i mange år. En lastebil med for høy last raste over broen og rev ned store deler av den vestlige portalen. Arbeidet med å bygge den ærverdige portalen opp igjen skulle ta over ett år å gjennomføre. Kritikken mot at broen skulle forbli åpen for biltrafikk økte blant lokalbefolkningen, men det var ikke før i 2012 da det ble klart at broen trengte omfattende restaurering, at broen ble stengt for alle biltrafikk. Arbeidet med å restaurere broen sto ferdig i 2014 og den er ennå ikke åpnet for biltrafikk. Det er dog stor uenighet i bystyret om broen skal forbli stengt for biltrafikk.

 

I 2015 ble den Gamle Bybro foreslått vernet under Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner. Broens venner håper dette medfører at broen forblir stengt for biltrafikk.